ESTEM PREPARATS!
ENS ADAPTEM A LES NOVES MESURES COVID-19

Per a garantir la seguretat, la salut i tranquil·litat en els esdeveniments, ens adaptem a les mesures i protocols de seguretat que marquen les institucions sanitàries per als teus esdeveniments i experiències, i fins i tot anem més enllà pel que fa a la prevenció. Sempre cuidant el branding i garantint que es compleixen les expectatives i objectius de l’esdeveniment.

MESURES PER A LA PREPARACIÓ DE
L'ESPAI DE L'ESDEVENIMENT

NETEJA I DESINFECCIÓ
de les instal·lacions prèvia i durant l’esdeveniment.

DISSENY DE SUPORTS
amb indicacions i mesures de seguretat.

REPARTIMENT DE MÀSCARES
entre els assistents amb possibilitat de personalització.

LECTOR A DISTÀNCIA mitjançant sistemes digitals per al control d’accessos.

PPERSONAL DE CONTROL D’ACCESSOS per a evitar acumulació de personal i la manipulació de portes.

Col·locació i/o repartiment de DISPENSADORS DE GEL hidroalcoholic específics.

PERSONAL DE SALA per a acomodar i garantir la seguretat dels assistents durant l’esdeveniment.

Disseny de distribució de mobiliari i decoració per a garantir la DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE PERSONES. Ús de CARPES O ALTRES INFRAESTRUCTURES PER A AMPLIAR l’espai de l’esdeveniment.

MESURES PER AL NOSTRE
PERSONAL I COL·LABORADORS

REPARTIMENT DE MÀSCARES i altres EPIs reglamentaris.

 

Seguiment de PROTOCOLS ALIMENTARIS I HIGIENE si hi ha servei d’àpats.

FORMACIÓ NECESSÀRIA DE TOT EL PERSONAL per a garantir que es compleixen els protocols.

DIGITALITZAR ALGUNS PROCESSOS per a reduir reunions presencials.

 

Dissenys del muntatge de les zones de treball per a GARANTIR LA DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE PERSONES.

ESTABLIMENT DE PROTOCOLS a l’hora de maquillar, vestir i pentinar.

 

DESINFECCIÓ EN CADA ÚS DE MATERIAL TÈCNIC tipus micròfons, faristols, etc.