Inicio » Eventos » LʼEspectacleria cultural » Oficina tècnica Culturopolis

Oficina tècnica Culturopolis

Culturopolis és una trobada per reflexionar i debatre sobre els drets culturals, per pensar sobre com es concreten i per imaginar i trobar mecanismes que els impulsin i els garanteixin. Un esdeveniment obert als agents culturals locals i internacionals i al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

Tasques realitzades

Producción completa del congreso. Producción técnica, coordinación de personal, y
proveedores, gestión de ponencias, etc.

LʼEspectacleria cultural

client

Ajuntament de Barcelona

lloc

Barcelona

data

01/11/2022